TBE Vaccin Göteborg

Vaccinera dig mot TBE i Göteborg

TBE är en fästingburen sjukdom som mer och mer sprider sig över Sverige. Göteborg tillhör ett av de områden där du bör överväga att vaccinera dig. Särskilt du som rör dig mycket ute i skog och mark bör se till att ha ett aktuellt vaccinationsskydd mot TBE, men fästingar hittas även i stadsparker och urbana grönområden, så vi tycker att så många som möjligt bör vaccinera sig mot denna sjukdom. Välkommen in till oss för att ta TBE vaccin i Göteborg.

Barn från omkring ett års ålder och vuxna kan ta TBE-vaccin. Det är enkelt och relativt smärtfritt. Man brukar bara uppleva en liten irritation kring vaccinationsstället efter att man tar detta vaccin. Du börjar med att ta två doser med en månads mellanrum, därefter fyller man på med en ytterligare dos efter 6-12 månader. Första påfyllnadsdosen tas efter tre år och därefter behövs påfyllnadsdoser endast vart femte år. Vi informerar dig gärna om vad som gäller för just dig då det kan variera en aning utifrån ålder och allmän hälsa.

Så sprids TBE

TBE sprids av fästingar som bär på TBE-virus genom att de biter sig fast i huden. Viruset finns i fästingens saliv och kan på den vägen infektera kroppen. TBE kan ge upphov till hjärnhinneinflammation hos den som drabbas och därmed också symtom som förvirring, koncentrationssvårigheter och känslighet mot ljud och ljus. Effekterna kan sitta kvar länge efter att man har tillfrisknat och hos vissa individer blir problemen bestående. Det är därför mycket viktigt att skydda sig mot sjukdomen.

Även om detta låter dramatiskt så får de allra flesta som drabbas endast lindriga symtom som huvudvärk, muskelvärk, trötthet och feber som går över på lite drygt en vecka. Men eftersom man inte på förväg kan veta vem som får lätta symtom eller om sjukdomen blir livshotande är det bäst att skydda sig med TBE-vaccin.

Ta TBE Vaccin i Göteborg

Antalet fästingar ökar stadigt i landet. Göteborg och trakterna omkring Västergötland tillhör några av de mest drabbade i landet, särskilt nära våtmarker och vattendrag. Fästingar som bär på TBE hittas allt längre norrut i landet på grund av att klimatet blir varmare och centraleuropa har länge varit hårt drabbat av fästingar som bär på sjukdomar som Borrelia och TBE. Trakterna kring Mälardalen, Småland och den svenska ostkusten är också hårt drabbade.

Fästingvaccin TBE

Om du vistas i dessa områden bör du absolut se till att vaccinera dig för att slippa riskera att bli sjuk. Det är väldigt enkelt att vaccinera sig, särskilt då vi har drop-in på alla våra mottagningar. Du kan ta TBE-vaccin på våra vaccinationsmottagningar på Masthugget och Vasaplatsen i Göteborg. Dessutom finns vi på ett trettiotal andra platser i landet, vilket kan vara praktiskt om du skulle befinna dig på annan ort när det är dags att fylla på vaccinet.

Viktigt att skydda sig mot fästingbett

TBE-vaccin skyddar mot TBE men inte mot andra fästingburna sjukdomar som exempelvis Borrelia. Därför är det bästa skyddet förstås att försöka undvika att bli fästingbiten så långt det är möjligt.

Se till att bära heltäckande kläder när du är ute i riskområden som flod- och sjökanter, stigar med högt gräs och liknande. Fästingar drar sig till områden med mycket fukt där djur och människor vistas.

Kontrollera kroppen när du, dina barn eller husdjur har varit ute. Skulle du upptäcka en fästing är det bra att försöka avlägsna den snarast med hjälp av en fästingplockare som hjälper dig att ta bort den utan att några käkdelar blir kvar. Håll uppsikt över bettstället under kommande dagar. Skulle det uppstå rodnad kring stället kan det tyda på att du har fått Borrelia. Skulle så vara fallet bör du kontakta vården för att höra efter om det kan behövas en behandling med antibiotika.

Välkommen på drop-in för TBE-vaccinering

Hos oss är det enkelt att skydda sig mot TBE genom att vi erbjuder vaccin med drop-in på alla våra vaccinationsmottagningar. Vi har två mottagningar i Göteborg och finns på ett trettiotal andra orter från norr till söder i landet.

Ta bara med dig ditt ID-kort och gärna ett vaccinationskort om du har under våra öppettider så hjälper vi dig att komplettera ditt vaccinationsskydd direkt på plats. Har du inget vaccinationskort sedan tidigare eller om du har tappat bort det så hjälper vi dig att upprätta ett nytt. Välkommen in till Svea Vaccin!

Vaccinera dig mot TBE - Välkommen på drop-in i Göteborg.