Integritetspolicy

Integritetspolicy Vaccin Göteborg

Här hittar du information om hur vi arbetar enligt GDPR, lagen som har ersatt personuppgiftslagen (PUL). Nedanstående gäller vid användning av denna hemsida samt vid besök på våra vaccinationsmottagningar i landet.

Företag ansvarigt för personuppgiftshantering

Svea Vaccin AB, organisationsnummer 556454-8849

Postadress: Sveavägen 16

111 57 STOCKHOLM

Företaget är personuppgiftsansvarigt för fysiska personers uppgifter om hälsa och vaccinationer som samlas in via företagets mottagningar. Företaget är även ansvarigt för data som skickas in via formulär på denna hemsida eller via e-post.

Personuppgifter som samlas in

När du blir kund/patient hos Svea Vaccin samlar vi in följande uppgifter: personnummer, namn, telefonnummer, eventuellt e-postadress, uppgifter om resmål och datum för resevaccin, uppgifter om din hälsa som är viktiga för att säkerställa trygg vaccinering och andra behandlingar.

Därför samlar vi in dessa uppgifter

Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna ge dig rätt medicinsk rådgivning och behandling samt för att kunna kontakta dig vid behov.

Laglig grund för behandling av personuppgifter

Svea Vaccin AB behandlar patientens personuppgifter enligt gällande lagar och regelverk, i synnerhet Patientdatalagen (2008:355) och EU:s dataskyddsförordning, (EU 2016/679).

Svea Vaccin har rätt att behandla personuppgifterna med stöd i Patientdatalagen och i EU:s Dataskyddsförordning (GDPR), Artikel 6.1, för att skydda dina grundläggande intressen som individens och samhällets intresse avseende immunskydd.

Du har möjlighet att få påminnelser via SMS gällande vaccinationer. Detta erbjuds enbart efter samtycke. Samtycke inhämtas via den hälsodeklaration som du fyller i vid besök på en av våra mottagningar.

Som kund hos oss har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till att få SMS-påminnelser om vaccinationer.

Skydd av personuppgifter

Svea Vaccin har en dataskyddspolicy som reglerar åtkomst och säkerhet för dina personuppgifter. För mer information om hur Svea Vaccin skyddar dina personuppgifter, kontakta oss via företagets huvudsakliga hemsida https://sveavaccin.se/

Dina rättigheter

Som kund hos Svea Vaccin AB har du rätt till ett fritt registerutdrag per år gällande dina vaccinationer och de personuppgifter som vi lagrar hos oss. Vid ytterligare förfrågningar har Svea Vaccin rätt att ta ut en hanteringsavgift för detta.

Vid frågor om anhörigas vaccinationer krävs en fullmakt och en kopia på den anhöriges legitimation för att vi ska kunna lämna ut uppgifterna. Det enda undantaget är minderåriga barn för vilka du är vårdnadshavare.

Du har rätt att begära att de uppgifter om vaccinationer som vi har lagrade i vårt register förs över till en annan vårdgivare för att de ska kunna erbjuda dig korrekt vård i fortsättningen.

Skulle dina personuppgifter hos Svea Vaccin vara felaktiga eller om någon uppgift saknas är du välkommen att kontakta Svea Vaccin för uppdatering av dessa. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på denna sida eller skicka e-post till [email protected] 

Vi följer Patientdatalagen för journalföring och dina personuppgifter lagras under den tid som fastställs i svensk lag.

Personuppgiftsbiträden och underbiträden

Svea Vaccin AB anlitar ett personuppgiftsbiträde för drift av journalsystemet och lagring av systemets data. Personuppgiftsbiträdet får i sin tur anlita en annan part för lagring av journalsystemets data, som då blir underbiträde. Enligt Svea Vaccins dataskyddspolicy ska företaget godkänna både personuppgiftsbiträdets och underbiträdets dataskydd.

Klagomål

Som kund har du rätt att lämna in klagomål till ansvarig tillsynsmyndighet ifall du anser att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt.

Här hittar du mer information om Svea Vaccin och våra mottagningar.